首页 > Danh sách kanji theo số nét – Wikipedia tiếng Việt

思維宮殿訓練,Danh sách kanji theo số nét – Wikipedia tiếng Việt

互联网 2021-05-16 13:11:08
Hệ thống chữ viết tiếng NhậtHệ thống chữ viếttiếng NhậtThành phầnKanjiThứ tự nét bútBộ thủKyōiku kanjiJōyō kanjiJinmeiyō kanjiHyōgai kanjiDanh sách kanji theo số nét bútDanh sách kanji theo khái niệmKanaHiraganaKatakanaHentaiganaMan'yōganaSoganaGojūonBiểu tượng đánh máyDấu câu trong tiếng NhậtDấu lặp chữSử dụngÂm tiếtFuriganaOkuriganaBrailleLatin hoáRōmajiHepburn (thông dụng)Kunrei (ISO)Nihon (chuyển tự ISO)JSL (chuyển tự)Wāpuro (bàn phím)xts

Danh sách sau đây gồm những chữ kanji thuộc nhóm Jōyō kanji (常用漢字 - "thường dụng Hán tự" - "các chữ Hán thường dùng") được nhóm theo số nét. Có tổng cộng 1.946 chữ Hán hiện được liệt kê trong danh sách.

Mục lục1 Một nét2 Hai nét3 Ba nét4 Bốn nét5 Năm nét6 Sáu nét7 Bảy nét8 Tám nét9 Chín nét10 Mười nét11 Mười một nét12 Mười hai nét13 Mười ba nét14 Mười bốn nét15 Mười lăm nét16 Mười sáu nét17 Mười bảy nét18 Mười tám nét19 Mười chín nét20 Hai mươi nét21 Hai mươi mốt nét22 Hai mươi hai nét23 Hai mươi ba nét24 Xem thêm25 Tham khảoMột nét[sửa | sửa mã nguồn]

一 | 乙

Hai nét[sửa | sửa mã nguồn]

丁 | 七 | 九 | 了 | 二 | 人 | 入 | 八 | 刀 | 力 | 十 | 又

Ba nét[sửa | sửa mã nguồn]

万 | 丈 | 三 | 上 | 下 | 丸 | 久 | 亡 | 凡 | 刃 | 勺 | 千 | 口 | 土 | 士 | 夕 | 大 | 女 | 子 | 寸 | 小 | 山 | 川 | 工 | 己 | 干 | 弓 | 才

Bốn nét[sửa | sửa mã nguồn]

不 | 与 | 世 | 中 | 丹 | 予 | 互 | 五 | 井 | 仁 | 今 | 介 | 仏 | 元 | 公 | 六 | 内 | 円 | 冗 | 凶 | 分 | 切 | 刈 | 刊 | 匁 | 化 | 匹 | 区 | 升 | 午 | 厄 | 及 | 友 | 双 | 反 | 収 | 天 | 太 | 夫 | 孔 | 少 | 尺 | 屯 | 幻 | 弔 | 引 | 心 | 戸 | 手 | 支 | 文 | 斗 | 斤 | 方 | 日 | 月 | 木 | 欠 | 止 | 比 | 毛 | 氏 | 水 | 火 | 父 | 片 | 牛 | 犬 | 王

Năm nét[sửa | sửa mã nguồn]

且 | 世 | 丘 | 丙 | 主 | 乏 | 仕 | 他 | 付 | 仙 | 代 | 令 | 以 | 兄 | 冊 | 写 | 冬 | 処 | 凸 | 凹 | 出 | 功 | 加 | 包 | 北 | 半 | 占 | 去 | 古 | 句 | 召 | 可 | 台 | 史 | 右 | 号 | 司 | 囚 | 四 | 圧 | 外 | 央 | 失 | 奴 | 字 | 尼 | 左 | 巧 | 巨 | 市 | 布 | 平 | 幼 | 庁 | 広 | 弁 | 必 | 打 | 払 | 斥 | 旧 | 未 | 末 | 本 | 札 | 正 | 母 | 民 | 氷 | 永 | 汁 | 犯 | 玉 | 甘 | 生 | 用 | 田 | 由 | 甲 | 申 | 白 | 皮 | 皿 | 目 | 矛 | 矢 | 石 | 示 | 礼 | 穴 | 立 | 辺 | 込

Sáu nét[sửa | sửa mã nguồn]

両 | 争 | 交 | 仮 | 仰 | 仲 | 件 | 任 | 企 | 伏 | 伐 | 休 | 会 | 伝 | 充 | 兆 | 先 | 光 | 全 | 共 | 再 | 刑 | 列 | 劣 | 匠 | 印 | 危 | 叫 | 各 | 合 | 吉 | 同 | 名 | 后 | 吏 | 吐 | 向 | 回 | 因 | 団 | 在 | 地 | 壮 | 多 | 好 | 如 | 妃 | 妄 | 存 | 宅 | 宇 | 守 | 安 | 寺 | 尽 | 州 | 巡 | 帆 | 年 | 式 | 弐 | 当 | 忙 | 成 | 旨 | 早 | 旬 | 曲 | 有 | 朱 | 朴 | 机 | 朽 | 次 | 死 | 毎 | 気 | 汗 | 汚 | 江 | 池 | 灯 | 灰 | 百 | 竹 | 米 | 糸 | 缶 | 羊 | 羽 | 老 | 考 | 耳 | 肉 | 肌 | 自 | 至 | 舌 | 舟 | 色 | 芋 | 芝 | 虫 | 血 | 行 | 衣 | 西 | 迅

Bảy nét[sửa | sửa mã nguồn]

乱 | 亜 | 伯 | 伴 | 伸 | 伺 | 似 | 但 | 位 | 低 | 住 | 佐 | 体 | 何 | 余 | 作 | 克 | 児 | 兵 | 冷 | 初 | 判 | 別 | 利 | 助 | 努 | 励 | 労 | 医 | 即 | 却 | 卵 | 君 | 吟 | 否 | 含 | 吸 | 吹 | 呈 | 呉 | 告 | 困 | 囲 | 図 | 坂 | 均 | 坊 | 坑 | 声 | 壱 | 売 | 妊 | 妙 | 妥 | 妨 | 孝 | 完 | 対 | 寿 | 尾 | 尿 | 局 | 岐 | 岩 | 希 | 床 | 序 | 廷 | 弟 | 形 | 役 | 忌 | 忍 | 志 | 忘 | 応 | 快 | 我 | 戒 | 戻 | 扱 | 扶 | 批 | 技 | 抄 | 把 | 抑 | 投 | 抗 | 折 | 抜 | 択 | 改 | 攻 | 更 | 杉 | 材 | 村 | 束 | 条 | 来 | 求 | 決 | 汽 | 沈 | 沖 | 没 | 沢 | 災 | 状 | 狂 | 玄 | 男 | 町 | 社 | 秀 | 私 | 究 | 系 | 肖 | 肝 | 臣 | 良 | 花 | 芳 | 芸 | 見 | 角 | 言 | 谷 | 豆 | 貝 | 赤 | 走 | 足 | 身 | 車 | 辛 | 迎 | 近 | 返 | 邦 | 里 | 防 | 麦 | 串

Tám nét[sửa | sửa mã nguồn]

並 | 乳 | 事 | 享 | 京 | 佳 | 併 | 使 | 例 | 侍 | 供 | 依 | 価 | 侮 | 免 | 具 | 典 | 到 | 制 | 刷 | 券 | 刺 | 刻 | 効 | 劾 | 卒 | 卓 | 協 | 参 | 叔 | 取 | 受 | 周 | 味 | 呼 | 命 | 和 | 固 | 国 | 坪 | 垂 | 夜 | 奇 | 奉 | 奔 | 妹 | 妻 | 姉 | 始 | 姓 | 委 | 季 | 学 | 宗 | 官 | 宙 | 定 | 宜 | 宝 | 実 | 尚 | 居 | 屈 | 届 | 岬 | 岳 | 岸 | 幸 | 底 | 店 | 府 | 延 | 弦 | 彼 | 往 | 征 | 径 | 忠 | 念 | 怖 | 性 | 怪 | 房 | 所 | 承 | 披 | 抱 | 抵 | 抹 | 押 | 抽 | 担 | 拍 | 拐 | 拒 | 拓 | 拘 | 招 | 拝 | 拠 | 拡 | 放 | 斉 | 昆 | 昇 | 明 | 易 | 昔 | 服 | 杯 | 東 | 松 | 板 | 析 | 林 | 枚 | 果 | 枝 | 枠 | 枢 | 欧 | 武 | 歩 | 殴 | 毒 | 河 | 沸 | 油 | 治 | 沼 | 沿 | 況 | 泊 | 泌 | 法 | 泡 | 波 | 泣 | 泥 | 注 | 泳 | 炉 | 炊 | 炎 | 版 | 牧 | 物 | 画 | 的 | 盲 | 直 | 知 | 祈 | 祉 | 空 | 突 | 者 | 肢 | 肥 | 肩 | 肪 | 肯 | 育 | 舎 | 芽 | 苗 | 若 | 苦 | 英 | 茂 | 茎 | 表 | 迫 | 迭 | 述 | 邪 | 邸 | 金 | 長 | 門 | 阻 | 附 | 雨 | 青 | 非

Chín nét[sửa | sửa mã nguồn]

乗 | 亭 | 侯 | 侵 | 便 | 係 | 促 | 俊 | 俗 | 保 | 信 | 冒 | 冠 | 則 | 削 | 前 | 勅 | 勇 | 卑 | 南 | 卸 | 厘 | 厚 | 叙 | 咲 | 哀 | 品 | 型 | 垣 | 城 | 変 | 奏 | 契 | 姻 | 姿 | 威 | 孤 | 客 | 宣 | 室 | 封 | 専 | 屋 | 峠 | 峡 | 巻 | 帝 | 帥 | 幽 | 度 | 建 | 弧 | 待 | 律 | 後 | 怒 | 思 | 怠 | 急 | 恒 | 恨 | 悔 | 括 | 拷 | 拾 | 持 | 指 | 挑 | 挟 | 政 | 故 | 施 | 星 | 映 | 春 | 昨 | 昭 | 是 | 昼 | 枯 | 架 | 柄 | 某 | 染 | 柔 | 柱 | 柳 | 査 | 栄 | 段 | 泉 | 洋 | 洗 | 洞 | 津 | 洪 | 活 | 派 | 浄 | 浅 | 海 | 炭 | 点 | 為 | 牲 | 狩 | 独 | 狭 | 珍 | 甚 | 界 | 畑 | 疫 | 発 | 皆 | 皇 | 盆 | 相 | 盾 | 省 | 看 | 県 | 砂 | 研 | 砕 | 祖 | 祝 | 神 | 秋 | 科 | 秒 | 窃 | 糾 | 紀 | 約 | 紅 | 美 | 耐 | 肺 | 胃 | 胆 | 背 | 胎 | 胞 | 臭 | 茶 | 草 | 荒 | 荘 | 衷 | 要 | 訂 | 計 | 貞 | 負 | 赴 | 軌 | 軍 | 迷 | 追 | 退 | 送 | 逃 | 逆 | 郊 | 郎 | 重 | 限 | 面 | 革 | 音 | 風 | 飛 | 食 | 首 | 香

Mười nét[sửa | sửa mã nguồn]

修 | 俳 | 俵 | 俸 | 倉 | 個 | 倍 | 倒 | 候 | 借 | 倣 | 値 | 倫 | 倹 | 党 | 兼 | 准 | 凍 | 剖 | 剛 | 剣 | 剤 | 勉 | 匿 | 単 | 原 | 員 | 哲 | 唆 | 唇 | 唐 | 埋 | 姫 | 娘 | 娠 | 娯 | 孫 | 宮 | 宰 | 害 | 宴 | 宵 | 家 | 容 | 射 | 将 | 展 | 峰 | 島 | 差 | 師 | 席 | 帯 | 帰 | 座 | 庫 | 庭 | 弱 | 徐 | 徒 | 従 | 恋 | 恐 | 恥 | 恩 | 恭 | 息 | 恵 | 悟 | 悦 | 悩 | 扇 | 挙 | 振 | 挿 | 捕 | 捜 | 敏 | 料 | 旅 | 既 | 時 | 書 | 朕 | 朗 | 栓 | 校 | 株 | 核 | 根 | 格 | 栽 | 桃 | 案 | 桑 | 桜 | 桟 | 梅 | 殉 | 殊 | 残 | 殺 | 泰 | 流 | 浜 | 浦 | 浪 | 浮 | 浴 | 浸 | 消 | 涙 | 烈 | 特 | 珠 | 班 | 瓶 | 畔 | 留 | 畜 | 畝 | 疲 | 疾 | 病 | 症 | 益 | 真 | 眠 | 砲 | 破 | 祥 | 秘 | 租 | 秩 | 称 | 竜 | 笑 | 粉 | 粋 | 紋 | 納 | 純 | 紙 | 級 | 紛 | 素 | 紡 | 索 | 翁 | 耕 | 耗 | 胴 | 胸 | 能 | 脂 | 脅 | 脈 | 致 | 航 | 般 | 荷 | 華 | 虐 | 蚊 | 蚕 | 衰 | 被 | 討 | 訓 | 託 | 記 | 財 | 貢 | 起 | 軒 | 辱 | 透 | 逐 | 逓 | 途 | 通 | 逝 | 速 | 造 | 連 | 郡 | 酌 | 配 | 酒 | 針 | 降 | 陛 | 院 | 陣 | 除 | 陥 | 隻 | 飢 | 馬 | 骨 | 高 | 鬼

Mười một nét[sửa | sửa mã nguồn]

乾 | 偏 | 停 | 健 | 側 | 偵 | 偶 | 偽 | 副 | 剰 | 動 | 勘 | 務 | 唯 | 唱 | 商 | 問 | 啓 | 喝 | 圏 | 域 | 執 | 培 | 基 | 堀 | 堂 | 夏 | 婆 | 婚 | 婦 | 宿 | 寂 | 寄 | 密 | 尉 | 崇 | 崎 | 崩 | 巣 | 帳 | 常 | 庶 | 康 | 庸 | 張 | 強 | 彩 | 彫 | 得 | 悠 | 患 | 悪 | 悼 | 情 | 惜 | 惨 | 捨 | 据 | 掃 | 授 | 排 | 掘 | 掛 | 採 | 探 | 接 | 控 | 推 | 措 | 掲 | 描 | 救 | 敗 | 教 | 斎 | 斜 | 断 | 旋 | 族 | 曹 | 望 | 械 | 欲 | 殻 | 涯 | 液 | 涼 | 淑 | 淡 | 深 | 混 | 添 | 清 | 渇 | 済 | 渉 | 渋 | 渓 | 猛 | 猟 | 猫 | 率 | 現 | 球 | 理 | 産 | 略 | 異 | 盗 | 盛 | 眺 | 眼 | 票 | 祭 | 移 | 窒 | 窓 | 章 | 笛 | 符 | 第 | 粒 | 粗 | 粘 | 粛 | 粧 | 累 | 細 | 紳 | 紹 | 紺 | 終 | 組 | 経 | 翌 | 習 | 脚 | 脱 | 脳 | 舶 | 船 | 菊 | 菌 | 菓 | 菜 | 著 | 虚 | 蛇 | 蛍 | 術 | 街 | 袋 | 規 | 視 | 訟 | 訪 | 設 | 許 | 訳 | 豚 | 貧 | 貨 | 販 | 責 | 赦 | 軟 | 転 | 逮 | 週 | 進 | 逸 | 部 | 郭 | 郵 | 郷 | 都 | 酔 | 釈 | 野 | 釣 | 閉 | 陪 | 陰 | 陳 | 陵 | 陶 | 陸 | 険 | 隆 | 雪 | 頂 | 魚 | 鳥 | 麻 | 黄 | 黒

Mười hai nét[sửa | sửa mã nguồn]

偉 | 傍 | 傘 | 備 | 割 | 創 | 勝 | 募 | 博 | 善 | 喚 | 喜 | 喪 | 喫 | 営 | 堅 | 堕 | 堤 | 堪 | 報 | 場 | 塀 | 塁 | 塔 | 塚 | 奥 | 婿 | 媒 | 富 | 寒 | 尊 | 尋 | 就 | 属 | 帽 | 幅 | 幾 | 廃 | 廊 | 弾 | 御 | 復 | 循 | 悲 | 惑 | 惰 | 愉 | 慌 | 扉 | 掌 | 提 | 揚 | 換 | 握 | 揮 | 援 | 揺 | 搭 | 敢 | 散 | 敬 | 晩 | 普 | 景 | 晴 | 晶 | 暁 | 暑 | 替 | 最 | 朝 | 期 | 棋 | 棒 | 棚 | 棟 | 森 | 棺 | 植 | 検 | 業 | 極 | 欺 | 款 | 歯 | 殖 | 減 | 渡 | 渦 | 温 | 測 | 港 | 湖 | 湯 | 湾 | 湿 | 満 | 滋 | 無 | 焦 | 然 | 焼 | 煮 | 猶 | 琴 | 番 | 畳 | 疎 | 痘 | 痛 | 痢 | 登 | 着 | 短 | 硝 | 硫 | 硬 | 程 | 税 | 童 | 筆 | 等 | 筋 | 筒 | 答 | 策 | 紫 | 結 | 絞 | 絡 | 給 | 統 | 絵 | 絶 | 脹 | 腐 | 腕 | 落 | 葉 | 葬 | 蛮 | 衆 | 裁 | 裂 | 装 | 裕 | 補 | 覚 | 訴 | 診 | 証 | 詐 | 詔 | 評 | 詞 | 詠 | 象 | 貫 | 貯 | 貴 | 買 | 貸 | 費 | 貿 | 賀 | 超 | 越 | 距 | 軸 | 軽 | 遂 | 遅 | 遇 | 遊 | 運 | 遍 | 過 | 道 | 達 | 酢 | 量 | 鈍 | 開 | 閑 | 間 | 陽 | 隅 | 隊 | 階 | 随 | 雄 | 集 | 雇 | 雰 | 雲 | 項 | 順 | 飯 | 飲

Mười ba nét[sửa | sửa mã nguồn]

傑 | 催 | 債 | 傷 | 傾 | 働 | 僧 | 勢 | 勤 | 勧 | 嗣 | 嘆 | 園 | 塊 | 塑 | 塗 | 塩 | 墓 | 夢 | 奨 | 嫁 | 嫌 | 寛 | 寝 | 幕 | 幹 | 廉 | 微 | 想 | 愁 | 意 | 愚 | 愛 | 感 | 慈 | 慎 | 慨 | 戦 | 損 | 搬 | 携 | 搾 | 摂 | 数 | 新 | 暇 | 暖 | 暗 | 棄 | 楼 | 楽 | 歳 | 殿 | 源 | 準 | 溝 | 溶 | 滅 | 滑 | 滝 | 滞 | 漠 | 漢 | 煙 | 照 | 煩 | 献 | 猿 | 環 | 痴 | 盟 | 睡 | 督 | 碁 | 禁 | 福 | 稚 | 節 | 絹 | 継 | 続 | 罪 | 置 | 署 | 群 | 義 | 聖 | 腰 | 腸 | 腹 | 艇 | 蒸 | 蓄 | 虜 | 虞 | 裏 | 裸 | 褐 | 解 | 触 | 試 | 詩 | 詰 | 話 | 該 | 詳 | 誇 | 誉 | 誠 | 豊 | 賃 | 賄 | 資 | 賊 | 跡 | 路 | 跳 | 践 | 較 | 載 | 辞 | 農 | 違 | 遠 | 遣 | 酪 | 酬 | 鈴 | 鉄 | 鉛 | 鉢 | 鉱 | 隔 | 雅 | 零 | 雷 | 電 | 靴 | 預 | 頑 | 頒 | 飼 | 飽 | 飾 | 鼓

Mười bốn nét[sửa | sửa mã nguồn]

像 | 僕 | 僚 | 嘱 | 塾 | 境 | 増 | 墨 | 奪 | 嫡 | 察 | 寡 | 寧 | 層 | 彰 | 徳 | 徴 | 態 | 慕 | 慢 | 憎 | 摘 | 旗 | 暦 | 暮 | 概 | 構 | 様 | 模 | 歌 | 歴 | 滴 | 漁 | 漂 | 漆 | 漏 | 演 | 漫 | 漬 | 漸 | 獄 | 疑 | 碑 | 磁 | 禅 | 禍 | 種 | 稲 | 穀 | 端 | 箇 | 算 | 管 | 精 | 維 | 綱 | 網 | 綿 | 総 | 緑 | 緒 | 練 | 罰 | 聞 | 膜 | 製 | 複 | 誌 | 認 | 誓 | 誘 | 語 | 誤 | 説 | 読 | 豪 | 踊 | 適 | 遭 | 遮 | 酵 | 酷 | 酸 | 銀 | 銃 | 銅 | 銑 | 銘 | 銭 | 関 | 閣 | 閥 | 際 | 障 | 隠 | 雌 | 雑 | 需 | 静 | 領 | 駄 | 駅 | 駆 | 髪 | 魂 | 鳴 | 鼻

Mười lăm nét[sửa | sửa mã nguồn]

儀 | 億 | 劇 | 勲 | 器 | 噴 | 墜 | 墳 | 審 | 寮 | 導 | 履 | 幣 | 弊 | 影 | 徹 | 慣 | 慮 | 慰 | 慶 | 憂 | 憤 | 戯 | 摩 | 撃 | 撤 | 撮 | 撲 | 敵 | 敷 | 暫 | 暴 | 槽 | 標 | 権 | 横 | 樹 | 歓 | 潔 | 潜 | 潟 | 潤 | 潮 | 澄 | 熟 | 熱 | 監 | 盤 | 確 | 稼 | 稿 | 穂 | 窮 | 窯 | 箱 | 範 | 緊 | 線 | 締 | 編 | 緩 | 縁 | 縄 | 罷 | 膚 | 舗 | 舞 | 蔵 | 衝 | 褒 | 誕 | 課 | 調 | 談 | 請 | 論 | 諸 | 諾 | 謁 | 賓 | 賛 | 賜 | 賞 | 賠 | 賦 | 質 | 趣 | 踏 | 輝 | 輩 | 輪 | 遵 | 遷 | 選 | 遺 | 鋭 | 鋳 | 閲 | 震 | 霊 | 養 | 餓 | 駐 | 魅 | 黙

Mười sáu nét[sửa | sửa mã nguồn]

儒 | 凝 | 墾 | 壁 | 壇 | 壊 | 壌 | 奮 | 嬢 | 憩 | 憲 | 憶 | 憾 | 懐 | 擁 | 操 | 整 | 曇 | 橋 | 機 | 激 | 濁 | 濃 | 燃 | 獣 | 獲 | 磨 | 積 | 穏 | 築 | 篤 | 糖 | 緯 | 縛 | 縦 | 縫 | 繁 | 膨 | 興 | 薄 | 薦 | 薪 | 薫 | 薬 | 融 | 衛 | 衡 | 親 | 諭 | 諮 | 謀 | 謡 | 賢 | 輸 | 避 | 還 | 鋼 | 錘 | 錠 | 錬 | 錯 | 録 | 隣 | 隷 | 頭 | 頼 | 館 | 齢

Mười bảy nét[sửa | sửa mã nguồn]

償 | 優 | 厳 | 嚇 | 懇 | 懲 | 擦 | 擬 | 濯 | 燥 | 爵 | 犠 | 療 | 矯 | 礁 | 縮 | 績 | 繊 | 翼 | 聴 | 覆 | 覧 | 謄 | 謙 | 講 | 謝 | 謹 | 購 | 轄 | 醜 | 鍛 | 霜 | 頻 | 鮮

Mười tám nét[sửa | sửa mã nguồn]

曜 | 濫 | 癒 | 癖 | 瞬 | 礎 | 穫 | 簡 | 糧 | 織 | 繕 | 繭 | 翻 | 職 | 臨 | 藩 | 襟 | 覇 | 観 | 贈 | 鎖 | 鎮 | 闘 | 離 | 難 | 題 | 額 | 顔 | 顕 | 類 | 騎 | 騒 | 験 | 蔽

Mười chín nét[sửa | sửa mã nguồn]

瀬 | 爆 | 璽 | 簿 | 繰 | 羅 | 臓 | 藻 | 識 | 譜 | 警 | 鏡 | 霧 | 韻 | 願 | 髄 | 鯨 | 鶏 | 麗

Hai mươi nét[sửa | sửa mã nguồn]

懸 | 欄 | 競 | 籍 | 議 | 譲 | 醸 | 鐘 | 響 | 騰

Hai mươi mốt nét[sửa | sửa mã nguồn]

艦 | 護 | 躍 | 露 | 顧 | 魔 | 龍

Hai mươi hai nét[sửa | sửa mã nguồn]

襲 | 驚

Hai mươi ba nét[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]Tiếng NhậtKanjiMan'yoganaTham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
免责声明:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取自互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。

相关阅读